Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

Brunett
3011 7f50
Reposted fromrubinek rubinek

October 16 2018

Brunett
Reposted fromposzum poszum viaCannonball Cannonball
Brunett
Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.
— borszewicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
Brunett
8929 5335
Reposted frommisterpeter misterpeter viaCannonball Cannonball
Brunett
4108 5e67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSenyia Senyia
2073 18f2
Reposted fromdeviate deviate viaSenyia Senyia
Brunett
1824 fdb7 500
Reposted fromolls503 olls503
Brunett
3283 ab44 500
Reposted fromviolethill violethill viatak-czekam tak-czekam
Brunett
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viatak-czekam tak-czekam
Brunett
8243 f26c 500
Reposted frompiehus piehus viatak-czekam tak-czekam
Brunett
4916 a753 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaCannonball Cannonball
Brunett
8480 fadb 500
...
Brunett
4413 19ee 500
Reposted fromipo ipo viawarkocz warkocz
Brunett
Brunett
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
Brunett
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viamyszkaminnie myszkaminnie
Brunett
1100 47de 500
Paradoks miłości. 
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viamyszkaminnie myszkaminnie
Brunett
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viate-quiero te-quiero
Brunett
Daj z siebie wszystko nie dlatego, że boisz się przegrać, a dlatego, że lubisz zwyciężać.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiks wiks

October 13 2018

Brunett
Część .   Wszystko ok?   
  
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl